Tax Free

Przepisy art. 126-130 ustawy o VAT regulują zasady dokonywania zwrotu VAT podróżnym w systemie TAX FREE. Aby taki zwrot otrzymać, należy spełnić wymagane ustawą warunki:

  1. Osoba występująca o zwrot podatku musi mieć status podróżnego
  2. Nabyty w Polsce towar musi zostać wywieziony poza terytorium UE
  3. Wywóz towaru musi nastąpić w określonym, nieprzekraczalnym terminie
  4. Nabyte towary muszą być odpowiednio udokumentowane
  5. Wartość zakupów uprawniająca do zwrotu podatku musi być określonej wartości
  6. Towar musi być nabyty u sprzedawcy spełniającego określone warunki

Szczegółowe informacje na stronie rządowej

PANDA
Wyślij
Wyślij